Slik blir bibliotekene mer tilgjengelige

Bibliotekene rundt om i landet er svært populære, til tross for at noen kanskje tror at papirbøker er noe gammeldags som dagens ungdom ikke er interessert av. Samtidig kjemper selvfølgelig alle bibliotek en konstant kamp mot alle andre tilbud, både på digitale flater og andre steder.

Meråpent, et spennende konsept

Et veldig spennende konsept, som nå lanseres på flere og flere bibliotek, er «meråpent». Det betyr helt enkelt at du som har et bibliotekskort kan oppgradere det slik at du kan besøke biblioteket omtrent når du vil. Tilbudet varierer selvfølgelig mellom ulike bibliotek, men for eksempel kan besøkere i Oslo få tilgang til 11 ulike biblioteker mellom 07 – 23 alle dager. Det er et svært mye mer fleksibelt tilbud, som vil passe tilnærmet alle som kan tenke seg å besøke et bibliotek.

Aldersgrensen for å få tilgang til et «meråpent» bibliotek varierer, men 16 års aldersgrense fremstår som vanlig. Det følger selvfølgelig et stort ansvar med å få denne type adgang, det er frihet under ansvar. Hvis noen besøkere misbruker adgangen, vil det fort kunne bli både svært dyrt for biblioteket i form av skader, men i tillegg til tilbudet sannsynligvis måtte avvikles.

Andre tjenester og produkter

Biblioteker prøver i dag å tilby noe også til den som ikke leser bøker i papirform. For mange er biblioteket en rolig plass å være på, uansett om det er for å lese bøker, bruke en datamaskin eller se på teater.

Biblioteket skal være noe for alle, fra små barn til ungdommer med litt akne og pensjonister. De aller fleste bibliotek er flinke til å følge med på dette, og prøver å tilpasse sitt tilbud til ulike målgrupper.

Noen steder samlokaliserer også kommunene ulike tjenester med biblioteket. Et eksempel er utlån av ski og annet sportsutstyr, som egentlig ikke faller inn under tradisjonelle bibliotektjenester. En annen mulighet på noen bibliotek, er muligheten å «låne» frø, som du leverer tilbake i form av andre frø på høsten

Kjernen er fortsatt bøker

Uansett hvilke tilleggstjenester som legges til et bibliotek, er kjernen selvfølgelig bøker i tradisjonell form. Til tross for at samfunnet vårt mange ganger er erklært som papirløst, nekter bøker i papirform å dø. For barn og ungdommer, som er vokst opp med nettbrett og andre digitale enheter, har bøker fortsatt sin sjarm. Det er viktig at voksne bygger opp under dette, og ikke forventer at barn bare er interessert av digitalt innhold.

Spesielt for barn kan det å lese en bok gi en helt annen opplevelse sammenlignet med å passivt konsumere innhold fra nettet. Når du leser en bok må du visualisere alt som skjer selv, og det kan hjelpe barn med å bli mer kreative og fantasirike.

hotnews