Moderniseringen

Vi har jo allerede pratet litt om hvordan moderniseringen og tidsalderen til internett på mange måter har brutt ned hvordan samfunnet vårt har fungert. Og når vi sier det sånn, så mener vi ikke at samfunnet nødvendigvis er ødelagt, men at det har gjennomgått en stor forandring. Det er det ingen tvil om. Dette finnes det jo tall på også, og det faktum at det finnes PC-terminaler i bibliotek er bevis nok i seg selv. I California så man et nedfall på hele 54 prosent i sirkulasjonen i bøker fra 1991 til 2001. Hele fem millioner bøker totalt.

Mye av det har å gjøre med digitalisering, fordi det er jo ikke slik at folk nødvendigvis har blitt dummere, eller mindre interessert i bøker og kunnskap. Det er på mange måter et tegn av tiden at det er faktisk sånn. Generelt for studenter så er det jo også lettere å finne bøker på nettet, ved å gjøre noen raske søk, enn å gå til et bibliotek fysisk, og forsøke å finne det på den måten. Det tar mye kortere tid, og er rett og slett mer effektivt. I det så gjelder det også å være dyktig på å faktisk finne bøker og informasjon. Om man er fornøyd med det første som dukker opp så kan det hende at man går glipp av mye. Det gjelder spesielt bøker skrevet i områder hvor digitalisering ikke har kommet så langt. Det kan innebære at man rett og slett ikke vet at en bok eksisterer, fordi ingen faktisk har lastet den opp. Det er en fare, helt klart.

Folk gidder ikke å ta seg bryet, fordi man også må levere bøkene tilbake. Sånn sett så er kanskje ordningen vi har her i Norge smart, at man leverer tilbake bøker til hvilket som helst bibliotek i landet, med et Felles Lånekort. Uansett så tror vi ikke det er så mye å gjøre med denne utviklingen enn å bare forsøke å holde tritt, og i det minste forsøke å digitalisere så mye som mulig. Det er også litt tryggere, fordi om man har det på en database, så kan man redde informasjon lettere, enn om det skulle brenne ned. Det er mange nedsider til å ikke besøke fysiske bibliotek uansett faktisk, men det er dessverre lite å gjøre med det.

hotnews