Biblioteket i Alexandria

I 334 fvt satte Alexander den Store ut for å erobre verden. På sine erobringer tok Alexander med seg historikere og geografer for å dokumentere og spre ordet om de forskjellige samfunn og kulturer de møtte da de kjempet seg frem fra Makedonia i Hellas i vest, til India i øst.

Etter hans alt for tidlige død i 323 fvt, bidro Alexanders erobringer til å innlede en ny æra i antikkens historie kalt hellenismen. Hellenisme er resultatet av gresk kultur som blander seg med samfunnene i Nord-Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia og India. Den er definert av levende kunstneriske uttrykk, utvidede filosofiske horisonter og en konstant søken etter ny kunnskap. Ingen annen institusjon illustrerer hellenismens ånd bedre enn det antikke biblioteket i Alexandria, Egypt.

Det antikke biblioteket i Alexandria ble grunnlagt av Dimitrios av Phaleon, en athensk politiker som falt fra makten og flyktet til Egypt. Her fant han tilflukt ved det kongelige hoffet til kong Ptolemeos I Soter, som styrte Egypt mellom 323 og 285 fvt. Imponert over den omfattende kunnskapen og dype læringen til Dimitrios, tildelte Ptolemeos ham oppgaven med å lage et bibliotek.

Det antikke biblioteket i Alexandria var en del av en institusjon for høyere utdanning kjent som Alexandriske Museum. Biblioteket var ment som en ressurs for de lærde som forsket ved museet.

Bøkene på biblioteket var delt inn i følgende emner: retorikk, jus, epos, tragedie, komedie, lyrisk poesi, historie, medisin, matematikk, naturvitenskap og diverse. Biblioteket antas å ha huset mellom 200 000 og 700 000 bøker, fordelt på to bibliotekgrener. I biblioteket kunne man også finne kunstgjenstander og dyrebare ulltepper.

Det gamle biblioteket i Alexandria ble ødelagt ved to forskjellige anledninger. Den opprinnelige bibliotekfilialen lå ved det kongelige palasset i Alexandria, nær havnen. Da Julius Cæsar grep inn i borgerkrigen mellom Kleopatra og Ptolemeos XIII, satte Cæsar fyr på skipene i havnen. Det antas at denne brannen spredte seg til biblioteket og ødela det fullstendig.

Den andre grenen av biblioteket lå inne i et tempel dedikert til guden Serapis. I 391 e.Kr. erklærte den romerske keiseren Theodosius kristendommen som den eneste lovlige religionen i Roma, og beordret at alle hedenske templer skulle ødelegges. Serapis-tempelet i Alexandria ble fullstendig ødelagt, og med det ble den andre delen av biblioteket også ødelagt.

hotnews